Kaj je privlačnost delodajalca in kaj znamka delodajalca?

Privlačnost delodajalca predstavlja odgovor na tri vprašanja: prepoznavnost, zaželenost in poznavanje. Ponuja vpogled v to, kako podjetje vidijo drugi.

Znamka delodajalca predstavlja vse zaznave in stališča do podjetja kot delodajalca  – tako s strani obstoječih zaposlenih kot tudi s strani širše javnosti in potencialnih kandidatov. Ali kot pravi Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona: »Vaša znamka je to, kar govorijo o vas, ko vas ni v sobi.«

Znamka delodajalca posreduje informacije o tem, zakaj je podjetje odličen delodajalec, ki medse sprejema najboljše talente in ponuja edinstveno delovno izkušnjo. Je rezultat prepleta znanj znamčenja in kadrovskega menedžmenta, s pomočjo katerih podjetje prepozna, oblikuje in komunicira svojo edinstveno kulturo.

Privlačnost delodajalca je sestavljena iz treh ključnih področij:

1.       Poznavanje delodajalca

Poda sliko o tem, v kolikšni meri se potencialni iskalci zaposlitve zavedajo podjetja in ga s tem prepoznajo kot potencialnega delodajalca.

2.       Zaželenost delodajalca

Predstavlja informacijo o tem, kako potencialni iskalci zaposlitve podjetje vrednotijo kot organizacijo, kjer bi se želeli zaposliti.

3.       Podoba delodajalca

Predstavlja povprečno oceno šestih dejavnikov, ki smo jih s pomočjo preliminarne raziskave identificirali kot ključne oz. najpomembnejše pri izbiri delodajalca:

 1. medosebni odnosi,
 2. možnost razvoja kariere,
 3. stimulativno plačilo in druge ugodnosti,
 4. zanimivo delo,
 5. družbena odgovornost,
 6. ugled podjetja,
 7. varnost ter stabilnost zaposlitve,
 8. ravnotežje med delom in prostim časom.

Kakšne koristi prinaša upravljanje znamke delodajalca?

Koristi privlačne znamke delodajalca so vidne na več področjih: na področju privabljanja in zaposlovanja novih kadrov, zavzetosti zaposlenih in organizacijske kulture, prepoznavnosti, diferenciaciji ter tudi na področju poslovnih rezultatov. 

Na področju zaposlovanja podjetja s privlačno znamko delodajalca opažajo naslednje prednosti:

 • večje število kakovostnih prijav na prosta delovna mesta,
 • hitrejši in cenejši proces iskanja in selekcije kadrov,
 • prepoznavnost na trgu ponudnikov delovnih mest kot odličen zaposlovalec (predvsem za deficitarne poklice),
 • jasna pričakovanja o zaposlitvi v podjetju in zato boljša zaposlitvena izkušnja.