Oblikovanje vprašalnika

Vprašalnik smo oblikovali v treh korakih: pregled tuje literature in raziskav na tem področju, preliminarna raziskava in oblikovanje končne verzije vprašalnika.

Ob pregledu literature smo ugotovili, da se na področju znamke delodajalca pojavlja več različnih teorij in poimenovanj – ključna med njimi so:

 • Poznavanje delodajalca (ang. employer awareness) predstavlja zavedanje iskalcev zaposlitve o podjetju in sposobnost identifikacije podjetja kot potencialnega delodajalca. V kolikor potencialni kandidati ne poznajo podjetja, obstaja manjša verjetnost, da bodo podjetje sami izbrali kot delodajalca, kjer bi se želeli zaposliti.
 • Izborni delodajalec (ang. employer of choice) je podjetje, ki je zaradi svojega statusa, ugleda in atributov praviloma prva izbira (ali vsaj v najožjem izboru) velikemu delu iskalcev zaposlitve.
 • Ugled delodajalca (ang. employer reputation) predstavlja širše vrednotenje organizacije kot uglednega delodajalca. Je relativno stabilno v času in predstavlja splošno vrednotenje/občutja do delodajalca.
 • Podoba delodajalca (ang. employer image) predstavlja percepcije posameznih aspektov oz. atributov delodajalca. Je manj stabilna v času kot ugled delodajalca in se nanaša na specifična področja.
 • Privlačnost delodajalca (ang. employer attractiveness) predstavlja bolj holističen pristop, ki vključuje tako zaznavanje atributov delodajalca kot tudi stališča do delodajalca. Privlačnost delodajalca predstavlja zaznane koristi, ki jih potencialni zaposleni vidi v delu za specifično organizacijo.

Koncept privlačnosti delodajalca zajema širši vidik – tako stališča do delodajalca kot tudi ocene posameznih atributov delodajalca. Privlačnost delodajalca zajema:

 • poznavanje delodajalca – predstavlja zavedanje o delodajalcu,
 • zaželenost delodajalca – predstavlja stališče do zaposlitve pri delodajalcu,
 • podoba delodajalca – predstavlja vrednotenje posameznih atributov delodajalca.

Šest dejavnikov, ki sestavljajo podobo delodajalca, smo izbrali s pomočjo preliminarne raziskave. Ti dejavniki so:

 • medosebni odnosi,
 • možnost razvoja kariere,
 • stimulativno plačilo in druge ugodnosti,
 • zanimivo delo,
 • družbena odgovornost,
 • ugled podjetja.

V raziskavi 2018 smo dodali še dva dejavnika:

 • varnost ter stabilnost zaposlitve,
 • ravnotežje med delom in prostim časom.

V tujini je raziskav na področju identifikacije najpomembnejših atributov za izbiro delodajalca sicer že veliko, vendar smo v naši raziskavi izbiro atributov želeli prilagoditi na lokalno okolje.

Izbor podjetij

Seznam največjih 100 podjetij smo oblikovali na podlagi dveh kriterijev:

 • število zaposlenih v podjetju in
 • celotni prihodki.

Izvedba raziskave in vzorec

V raziskavi je sodelovalo 2045 udeležencev, starih od 18 do 60 let, ki so izpolnjevali vse metodološke kriterije relevantnosti vzorca.

Raziskavo Privlačnost delodajalca smo izvedli s pomočjo podjetja Valicon. Raziskava je potekala v obliki spletne raziskave v drugi polovici junija in prvi polovici julija.